Wijzigingen werkwijzen order aanlevering en douane documenten

Jun 2024

Geachte relatie,

 

Sinds een aantal jaar verzorgen wij met veel plezier uw transport documenten.

 

De ervaring leert, dat wij hierin een aantal noodzakelijke wijzigingen zullen moeten doorvoeren waarover wij u middels een schrijven per mail op 28-06 alsmede via deze weg graag informeren / geïnformeerd hebben.

 

Regelmatig wordt er e.e.a. niet tijdig, of onvolledig aangeleverd. Dit kost ons een hoop tijd, wat niet nodig is. Middels deze briefverzoeken wij dan ook vriendelijk doch dringend, facturen tijdig, en voorzien van de juiste informatie, aan te leveren.

 

Met ingang van 01-07-2024 zullen wij er dan ook strenger op toezien dat dit op de juiste manier gebeurd.
Deadline voor het volledig aanleveren van de aanvraag: 14:00 uur in geval van dezelfde dag vertrek.

 

(pro forma) Facturen die worden aangeleverd voor de aanvraag dienen te allen tijden voorzien te zijn van de volgende informatie :

 

-Opdrachtgever/Exporteur (volledig adres)

-Geadresseerde (volledig adres)

-Valuta/Bedrag totaal (in Euro’s)

-Aantal colli per artikel

-HS code per artikel

-Goederen omschrijving

-Bruto netto gewicht per artikel

-Waarde per artikel

 

Indien uw systeem niet toelaat dat deze gegevens op de factuur komen levert u dan alstublieft uw verzoek aan met de factuur alsmede het bijgevoegde excel document uit de toegezonden mail. Indien u deze onverhoopt niet gezien en/of ontvangen heeft, vraagt u deze alstublieft alsnog bij ons aan.

 

Met ingang van 01-07-2024 hebben wij noodzakelijke tariefswijzigingen doorgevoerd om zo onze diensten te kunnen blijven verbeteren en de wensen van onze klanten te kunnen blijven behartigen.

 

Indien u meer informatie wenst voor u of uw leverancier v.w.b. de benodigde informatie kunt u hiervoor een verzoek doen via customs@angvikauto.nl

 

Graag maken wij gelijk van de gelegenheid gebruik het verzoek neer te leggen dat, wanneer u dit nog niet heeft gedaan, u de directe vertegenwoordiging voor ons invult waar wij reeds een aantal keer om gevraagd hebben. Ook deze hebben wij per mail toegezonden of kunt u bij ons opvragen. Wij zijn verplicht deze papieren getekend in ons bezit te hebben voor eventuele controle. Aangezien wij uw goederen vervoeren, bent u verplicht bij te dragen aan een correcte administratie in deze.  

U kunt er voor kiezen ons de documenten te laten maken als dit nog niet het geval is. Informeert u naar de mogelijkheden en tarieven en laat ons voor u alles uit handen nemen op gebied van douane zaken.

 

Graag maken wij u er ook op attent dat indien u nog geen inlog heeft voor ons orderportaal, u dit alsnog dient te regelen.
De aanvraag of uw vraagstelling(en) in deze graag via chantal@angvikauto.nl

Wij zullen het tweede half jaar van 2024 gebruiken om het portaal volledig in gebruik te nemen. Orders via de mail zullen wij in de nabije toekomst niet meer accepteren.

 

 

Wij hopen hiervoor op uw begrip en staan u graag te woord wanneer er vragen zijn.