top of page

PRIVACY STATEMENT ANGVIK AUTO 2024

 

1. Inleiding. Op 25-05-2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) in Nederland ingegaan. Per deze datum voldoet Angvik auto dan ook aan de eisen van deze privacywetgeving. In deze privacy verklaring staat te lezen wat dit precies inhoudt.

 

2. Angvik Auto gevestigd aan de Transportweg 28, 2676 LL te Maasdijk verzorgt zendingen vanuit heel Europa naar Noorwegen. Van Oslo naar verschillende plaatsen in het binnenland van Noorwegen. Van 1 pallet tot volledige ladingen. Van 1 tot verschillende temperaturen. Allen snel en professioneel afgeleverd op de plaats van bestemming. Angvik Auto is gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer, met dagelijks vertrek vanuit o.a. Nederland, België, Engeland, Frankrijk en Spanje en terug vanuit Noorwegen. Met moderne apparatuur uitgerust met afzonderlijke compartimenten hebben de we mogelijkheid handel op verschillende temperaturen te vervoeren.

 

3. Doel gegevens. Om e.e.a. op correcte en professionele wijze te kunnen uitvoeren verzameld Angvik auto de gegevens van haar relaties.. In eerste instantie om de goederen van en naar de juiste adressen te kunnen vervoeren. Alsmede facturatie en de mogelijkheid relaties via zowel mail, post als telefoon te kunnen informeren over de voor hen aangaande zaken. Gegevens van werknemers wordt benoemnd in artikel 9.

 

4. Angvik auto ontvangt gegevens wanneer een samenwerking tot stand komt. Deze gegevens worden zorgvuldig ingegeven in onze interne administratie alsmede planningssysteem en boardcomputers alsmede onze boekhouding en douane documenten systeem. Allen behoren tot systemen van derden, welke toegang hebben tot deze gegevens om deze systemen zo goed mogelijk te laten werken. Dit geldt tevens voor onze ICT partner.

 

5. Alle eerder genoemde partners zijn voorzien van een eigen privacy verklaring, waarmee de inzage van uw gegevens maximaal beschermd worden.

 

6. Opslag periode. Angvik Auto bewaart de gegevens van personeel tot 10 jaar na het beëindigen van de samenwerking. Voor persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat, samenleving/partnerschap, geldt een bewaarplicht van tien jaar. Gegevens zoals loonbelastingverklaringen, loonstroken moeten tot zeven jaar na het einde van het dienstverband worden bewaard. Voor wat betreft gegevens van relaties behouden wij ons het recht deze in onze administratie opgeslagen te houden, daar uit onze werkzaamheden kan voortvloeien dat men opnieuw een samenwerking kan aangaan. Indien u als relatie niet akkoord bent met het bewaren van gegevens verzoeken wij u dit kenbaar te maken via administratie@angvikauto.nl

 

7. Rechten. U als (potentiële) klant heeft uiteraard rechten : • Recht op inzage: Angvik auto zal ten allen tijde de persoonsgegevens van een persoon of relatie opsturen/delen als hierom wordt verzocht. Een dergelijk verzoek kunt u indienen via administratie@angvikauto.nl • Recht op rectificatie: kloppen uw gegevens in onze administratie niet (meer)? Dan worden wij hier graag van op de hoogte gesteld zodat wij de correcte gegevens kunnen verwerken.
TRANSPORTWEG 28
2676 LL MAASDIJK
TEL. +31 174510050
E-MAIL: INFO@ANGVIKAUTO.NL
• Recht op het indienen van een klacht: als u als werknemer of relatie een klacht wil indienen, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Recht op overdracht: indien u als werknemer of relatie besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht de gegevens door Angvik Auto te laten overdragen aan die andere partij.
• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de werknemer of relatie waarvan Angvik Auto gegevens heeft opgeslagen, mag aangeven dat hij niet meer wil dat jij die gegevens gebruikt.

 

8. Verplichte gegevens. Let wel, zonder uw gegevens kan met Angvik Auto geen dienstverband of samenwerking plaatsvinden waardoor er een verplichting blijft tot het verstrekken van bepaalde gegevens. Zowel zakelijk als privé in geval van een dienstverband.

 

9. Van onze werknemers/charters behoudt Angvik Auto zich het recht kopieën te bewaren van paspoort, ID-kaart, Rijbewijs, chauffeurs pas en bankgegevens welke van belang zijn voor het uitvoeren en uitbetalen van de werkzaamheden. Voor uw werkgever is het BSN van belang en deze moet dicht kenbaar worden gemaakt middels een kopie van uw identiteitsbewijs. Ter beveiliging van uw gegevens maakt Angvik Auto gebruik de wettelijke app van de rijksoverheid om deze met een waterkenmerk te kunnen opslaan in de administratie. Kopieën van huidige werknemers zullen worden vernietigd dan wel worden gekenmerkt als kopie en per 01-01-2019 zal van iedere werknemer enkel nog beveiligd materiaal opgeslagen zijn in de administratie van Angvik Auto. Intern hebben tot deze gegevens toegang; Remco vd Spruit, directeur. Chantal Moen, personeelszaken. Briony Logan, boekhouding. Ook onze verzekerings maatschappij de Amersfoortse beschikt over bepaalde gegevens welke noodzakelijk zijn om u middels verzekeringen te kunnen beschermen.

 

10. Beveiliging. Iedere PC waarop Angvik persoonsgegevens en- of relatiegegevens kan opvragen is beveiligd met een domein wachtwoord welke iedere 180 dagen dient te worden aangepast. Al onze externe software is daarop met een extra wachtwoord beveiligd alsmede alle telefoons met een unieke pincode. Voor overige beveiliging van de website verwijs ik graag naar https://nl.wordpress.org/about/privacy/. Formulieren middels de site aan ons gezonden worden beantwoord en afhankelijk van de aard van het bericht verwijderd of opgeslagen.

bottom of page